Offering Šrílovi Prabhupádovi 2021

Manidhara Das
01 Sep 2021

Drahý Šrílo Prabhupádo!

 

Prosím přijmi mé dandaváty u Tvých lotosových nohou.

Všechna sláva Tvé Božské Milosti!

 

Pohled na ty, kteří se proměnili do nerozpoznatelných podob, kontrolováni a měněni démonickými silami, mne nutí ještě pevněji obejmout Tvé lotosové nohy.

 

Uprostřed pandemonie nevědomosti se vytratil dokonce i zdravý rozum, jak tak démoni realizují své zrůdné plány v pokusu znovu a znovu imitovat Pána a útočit na Jeho svrchovanost.

Strach a úzkost jsou jejich nástroji, když masivně utlačují nevědomý lid. Ale opravdoví oddaní Nejvyššího Pána jsou abhayam, osvobození od strachu, a jak hledají útočiště v chladivém stínu Tvých lotosových nohou, jsou si jisti milosrdností Pána.

 

Vše, co dnes vidíme, už jsi popsal za své přítomnosti na této planetě, velice podrobně. Nic z toho, co se dnes děje, není nové. Způsob, jakým démoni jednají, už byl popsán Nejvyšším Pánem samotným v Jeho Bhagavad-gítě.

 

Jak krásné je, Šrílo Prabhupádo, naslouchat Tvému hlasu! Tvá slova ničí veškeré démonické scénáře a odstraňují nevědomost. Tvé poselství je zrovna takové, jako povaha Nejvyššího Pána – nava-yauvanam, vždy svěží a nové. Dává sílu spravedlivým a útočiště těm, kteří jsou v srdci vážní. Skutečně, tyto dny zjevují kvalitu člověka a ukazují, kdo je kdo. Ti, kteří mají pevnou víru, jsou inspirováni se stát ještě vážnějšími v jejich snažení Ti sloužit a skryté motivace těch, kteří jsou ovlivněni démonskou propagandou, vystupují do popředí.

 

Jak mé tělo stárne, Šrílo Prabhupádo, a čím více cítím, jak se mé dny krátí, jak tak přežívám v tomto křehkém vozidle z kostí a tekutin, tím naléhavěji cítím nutnost způsob mého přežití zjednodušovat a šetřit časem, abych se mohl zcela soustředit na Tvé lotosové nohy.

Vidět svět kolem mne Tvýma očima, jak krásný to je život!

Šrímad Bhágavatam definuje lidský život schopností rozlišovat mezi správným a falešným (ŠB. 7.11.8-12). Démoni a ti, kteří se ubírají jejich cestou, se vždy snaží vše pokrýt mlhou tzv. „jednoty“ a rozšiřují iluze ve jménu „pospolitosti a lásky“. Nejen že věří, že jsou toto tělo, nyní dokonce neví, kterým tělem chtějí být. Je možné být ještě více popleten? Jak hluboká je jejich nevědomost!

 

Ty ses nikdy nezdráhal nazvat zloděje zlodějem a darebáka darebákem. Jak odvážná a svěží jsou Tvá slova! V těchto dnech, kdy démoni aktivují své plány, jsi ještě očividnějším útočištěm. Jsi naší záchranou a zachráncem. Jsi ten, který nás všechny může vést. Jako se démoni sdružují s démony, kaništha-adhikárís s kaništha-adhikárími a madhyama-adhikárí hledají inspiraci ve společnosti osob na podobné úrovni, vše má svůj dokonalý řád. Maya zkouší, maya tlačí a maya zjevuje, kdo je kdo. Nyní přišla doba zvolit, na které straně stát.

 

Důkazem toho, kdo je kdo, je to, kde člověk hledá své útočiště. Nic se neděje náhodně. Vše je časem zjeveno ve své úplnosti.

 

Prosím, Šrílo Prabhupádo, ukaž mi cestu, jak Ti ve dnech, které mi v tomto těle jsou dány k dispozici, ještě mohu sloužit. Doposud se mi podařilo vyhnout se prázdným označením, jménům a titulům, které mi byly nabídnuty. Vyhnul jsem se společnosti zlodějů a parazitů. Po cestě jsem našel krásné, vážné služebníky Tvé Božské Milosti. Vaišnavy, kteří se podobají drahokamům, často nerozpoznaní a žijící v ústraní. Modlím se o jejich společnost a modlím se, Šrílo Prahupádo, abych byl aktivněji zapojen do Tvého hnutí, kde žijí ti, kteří jsou osvobozeni od falešných označení a prázdných jmen.

 

Rozdal jsem jen pár knížek a těch, kterým jsem mohl pomoci následovat cestu, kterou jsi ukázal, nebylo mnoho. Je toho tolik, co sdílet, a tolik, co dát z nikdy nekončícího oceánu nektaru, který jsi nám dal. Já sám nemám co říct a nemám, co dát. Ale opěvováním Tvé slávy se ze mě stává řečník dnem i nocí. Meditace o Tvé Božské Milosti dodává tolik nadšení a síly!

 

Všechna sláva Tobě, Šrílo Prabhupádo! Díky Tvým překrásným darům, které jsi za sebou zanechal v podobě svých knih, natočených přednášek a rozhovorů, jsme Ti navždy zadluženi. Jsi to Ty, kdo nás všechny zachránil!

 

Děkuji Ti, Šrílo Prabhupádo! Děkuji!

 

 

Tvůj služebník

 

Manidhara Das

 

(překlad z angličtiny: Manidhara Das)